A la terrassa de l’hotel, oferim servei de restaurant cada nit, excepte els dilluns. Amb un ambient familiar li oferim una exquisida varietat de plats per delectar el seu paladar i gaudir d’una vetllada única.
La terrassa de l’hotel ofereix un ambient tranquil, amb bona música i un bell entorn, ideal per sopar amb companys de feina, amics, parella i la família.
És important reservar per assegurar-se lloc a la nostra Terrassa.